Logo
ایران فانوس

تابناک، 29.06.2016
پاگنده، درگذشت
این بازیگر محبوب با دختر یک تهیه کننده ایتالیایی ازدواج کرده بود و سه فرزند از وی به جای مانده است.  
سخن روز   

وقتی پرویز خزایی تکلیف می نویسد

         

کسی که الفبای فرقه مجاهدین را آشنا باشد، نیک می داند که آنان اولاً اپوزسیون شاه و جمهوری اسلامی نبودند، بلکه اپوزسیون خودشان بودند. دوم این که به آنهایی که "پول لازم" هستند به خاطر فحش و فضیحت به جمهوری اسلامی، پول نمی دهند، بلکه جمهوری اسلامی بهانه است تا تحت پوشش آن به اصل قضیه بپردازند. پرویز خزایی، یکی از اعضای دست چندم شورای رجوی، این خط را گرفته و اخیراً دربست اپوزسیون جداشدگان از مجاهدین شده است. از این نوع آدمهای شبیه پرویز خزایی در شورای رجوی کم نبودند.

در گذشته ای کمی دورتر، یکی از میرزابنویسان شورای رجوی که افتخارش در زمان شاه این بود که رضاشاه به پدرش پدرسوخته گفته است، هارت و پورتی راه انداخته بود. وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار آمد، وی مخالف شد و سرانجام سال 1364 خود را به کشور آلمان رساند تا ادای خسرو گلسرخی را در آورد و اپوزسیون جمهوری اسلامی شود. او در آلمان ابتدا به سفارت آمریکا در بن، مراجعه کرد و خود را معرفی کرد و انتظار داشت آمریکاییکا به او کد داده و او را به آمریکا ببرند. ولی آمریکاییها به او گفتند که تا اینجا درست آمدید، اما بقیه راه سمت آمریکا نیست بلکه انجمن مجاهدین در شهر کلن است. آمریکاییها سپس آدرس انجمن مجاهدین در شهر کلن را به وی می دهند تا خود را معرفی کند. مسعود رجوی که عادت داشت نفرات نیروهای دیگر را بدزدد، ایشان را حلوا حلوا کرد و به عنوان کانون نویسندگان و کار اطلاعاتی از پناهندگان و میرزابنویس شخصی خود دعوت به کار کرد. عضو شورا که ابتدا علیه جمهوری اسلامی مقاله می نوشت، به مرور و با اشاره و تلفن زدنهای مسعود رجوی از بغداد، علیه ابوالحسن بنی صدر و علیرضا نوری زاده و حاج سید جوادی و دیگران، قلمفرسایی کرد و النهایه با نوشتن کتاب "تیشه ها و ریشه ها" دربست اپوزسیون جداشدگان از مجاهدین شد، جایی که امروز پرویز خزایی به آنجا رسیده است. عضو شورا سپس شبی که منتظر تلفن از بغداد بود، ولی از آلمان یکی زنگ زد و طالب حقوق ماهانه 5000 مارکی اش شد که این ظن میرزابنویس مسعود رجوی را برانگیخت که جل الخالق، عماد رام ماهانه 5000 مارک بگیرد، در حالی که من نویسنده سفارشی شخص مسعود رجوی توام با کار اطلاعاتی و اپوزسیون این و آن، ماهانه 800 مارک بگیرم؟ دعوا سر پول شروع شد.

حالا این حکایت پرویز خزایی است که از اعضای دیگر شورا درس نگرفته است، بلکه دارد با میرزابنویسی سفارشی و رجوی پسند، قیمت خود را نزد رهبری مجاهدین، بیشتر می کند.

ایشان در حالی در نوشته هایش از الفاظی چون شارلاتان و گماشته و بریده و مزدور و ترسو و خائن و غیره، استفاده می کند و مخالفین رجوی را تهدید به دادگاه و محاکمه و مرگ می کند، که پیشتر رهبری فرقه همه اینها را یک جا گفته و وصیت کرده بود و نیازی به تکرار مجددش نبود.

پرویز خزایی در مقالات تند و تیزش انگار که مسعود رجوی دارد به جداشدگان توپ و تشر می زند، چنان خود را سوپرانقلابی و دیگران را سوپر خائن، جا می زند که آدم می ماند که شاید ایشان مقاله سیاسی را با پیک شادی اشتباه گرفته است. در اینجا، شانسی که جداشدگان از مجاهدین آوردند، این است که پرویز خزایی مبارزات سوپر انقلابی اش را از سفارتخانه ها البته در کنار دلار، شروع کرده و احتمالاً در میخانه های نروژ بدون دلار، تمام خواهد کرد وگرنه اگر ایشان مبارزات خیالی خود را از خانه های تیمی و زندان و شهادت، شروع می کرد، وای به حال جداشدگان که از همین حالا می بایست بابت قصور و ترک جنگ و آدمکشی، خود را به دادگاه لاهه melde می کردند.

پرویز خزایی طی سالیان مبارزات سوپر انقلابی اش که مردان و زنان و کودکان و بیماران زیادی در اسارت و زندان و جنگ تلف شدند، محض شوخی و تمسخر یک بار بحث نجات آنان و یا تعویض پیران و بیماران با نیروهای تازه نفسی که نفس شان از میخانه های نروژ گرم است، نکردند تا کسی مقاله که سهل است حداقل مسخره بازی هایش را جدی بگیرد.

ایشان که مدام شعار جنگ سر می دهند، هبچ تعریفی از جنگ نمی دهند و نمی گویند آخر این چه جنگی است که طی سی سال اخیر مرخصی و ملاقات و جابجایی اعضای جبهه با پشت جبهه وجود نداشت، این چه جنگی است که سیاهی لشکرها در جبهه و رهبران جملگی در ساحل امن نشسته اند، این چه جنگی است که زنان و کودکان و بیماران را در خط مقدم نگه می دارند و گردن کلفت ها را جهت هورا کشیدن به پشت جبهه انتقال می دهند و صدها دلیل و پرسش دیگر. ایشان به گونه ای شعار جنگ و سرنگونی سر می دهد انگار به همراه مسعود رجوی در خانه های تیمی در تهران نشسته است.

ایشان همچنین در ناسزانامه شان علیه جداشدگان، هر جا که کم آورد، سری به صحرای کربلا می زند و از هموطنان لر پیام و آیه می آورد و آنان را مورد تمسخر قرار می دهد. دقیقاً همان تمسخرهایی که مسعود رجوی در مورد لرها و دیگران به کار می برد.

مسعود رجوی شبی در یکی از سخنرانیهای انقلاب ایدئولوژیک در سالن اجتماعات که جملگی حضار را متقاعد و متحیر کرده بود که این انقلاب ابتدا به ساکن در باب آزادی ایران، سپس جهانی خواهد شد و بی طبقه توحیدی را همه جا حاکم خواهد کرد و وقتی که کم آورد، شروع کرد به تمسخر شاه و شهروند لری که شاه را مسخره می کرد. او گفت، روزی لری در خیابان راه می رفت و می گفت، شاه نکش می سوزی، شاه نکش می سوزی. مردم به ساواک خبر دادند و ساواک سر رسید و مرد لر را به ساواک بردند و مورد ضرب و شتم که، پدرسوخته، حالا دیگر به شاه مملکت بد و بیراه میگی؟

مرد لر پاسخ داد، به خدا نزنیدم که من به سود شاه حرف زدم. ساواک پرسید، شاه چه سودی از حرف تو دارد؟ مرد لر پاسخ داد، انقلاب سفید شاه ابتدا شش ماده داشت، بعد شد نه تا و سپس دوازده و حالا هم به هجده ماده رسیده است، می ترسم شاه دوباره روی هجده برگ بکشد و بسوزد. ساواک وقتی فهمید مرد لر فقط مسخره بازی درآورده و مشکل امنیتی ندارد دست از سر تقصیراتش برداشتند.

حالا این حکایت پرویز خزایی است. ابتدا اپوزسیون شاه بود، سپس اپوزسیون جمهوری اسلامی و حالا هم اپوزسیون جداشدگانی که خودشان اپوزسیون هستند شده است. ترس مان این است که ایشان از جداشدگان عبور کند و بعداً حرفی برای گفتن نداشته باشد. پرویز خزایی می بایست از پیشکسوتانی چون منوچهر هزارخانی و مهدی سامع و دیگران، یاد می گرفت که همه کارتهایش را یک جا رو نکند. از ما گفتن.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس

     


     

 

 

 

 

 

 
 

 

 


   

 
 

 

 

 
   

 

 


  

 

کتاب

Buch
از اردوگاه اشرف تا اردوگاه پناهندگی

Ketab

Ketab 2

 Ketab 3

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، 26.06.2016
نگرانی رجوی از شکست داعش در موصل
البته در کنار تکفیری ها بودن و در کنار دشمنان ایران ایرانی و شیعه بودن کار تازهای نیست برای رجوی و فرقه اش در زمانی که جوانان ایرانی دسته دسته توسط بمباران های شیمیائی صدام جان خود را برای دفاع از ایران نثار می کردن تمام اطلاعات آن توسط رجوی داده میشد و شانه به شانه سربازان عراقی بر علیه مردم ایران می جنگیدن و هدایت کننده موشک های صدام به مراکز پرجمعیت ایران بودن این شغل پفیوزی سیاسی رجوی از دیر باز بوده
                                           ریچارد یانگز، یاسو، 26.06.2016
کاوشی در دموکراسی غیر غربی
همچنان که رهبران غربی پذیرش خود را از الگوهای دموکراتیکِ متفاوت ابراز می‌کنند، دموکراسی‌های غیرغربی مانند برزیل، هند، اندونزی، و آفریقای جنوبی نیز به تقویت دموکراسی به عنوان بخشی از تلاش‌های فزاینده‌ی خود در عرصه‌ی سیاست خارجی روی آورده‌اند
رادیو بین المللی فرانسه، 25.06.2016
فرانسوا هولاند اتحادیه اروپا را به انجام اصلاحات گسترده فراخواند
سخنان رئیس جمهوری فرانسه از نگرانی این کشور و فراتر از آن نگرانی رهبران اروپا پرده برمی‌دارد. برآمدن و رشد جنبش‌های عوام فریب در اروپا می تواند ساختار اتحادیه و حتی وجود آن را مورد تهدید قرار دهد. از همین رو فرانسوا هولاند بر تاریخی بودن شرایط کنونی برای اروپا تأکید کرد و نسبت به تصمیماتی که کشورهای عضو می‌توانند اتخاذ کنند هشدار داد. 
ایران فانوس، 24.06.2016
بازرگان دختر نداشت
از آنجا که شادروان مهدی بازرگان اکنون زنده نیست و وکیلی به جز وجدان عمومی ندارد و ما هم نمی توانیم به جای او حرف بزنیم، لازم دانستیم تا یکی از گفتار نیک شادروان بازرگان را که در سال 1364 خطاب به مسعود رجوی ایراد کرده بود، در پاسخ به مقاله منوچهر هزارخانی در یکی از سایتهای مجاهدین، عیناً نقل کنیم
پیوند رهایی، 24.06.2016
نامه 41 عضو خانواده اسیران فرقه رجوی در عراق به رییس کمیساریای پناهندگان
بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۱۶ این اعلامیه‌ تصریح دارد: «هر‌کس می‌تواند در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند» و «خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد».
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 22.06.2016
عراق بعد از داعش، هشدار به رجوی

تا دير نشده و عده زيادى را به كشتن نداده ايد، خواهشا عراق را ترك كنيد. بجاى اينكه به فكر سورچرانى در حومه پاريس باشى، همتى كن و جان اسيران ليبرتى را از آن مخمصه نجات بده در غير اينصورت فردا در پيشگاه عدالت و خانواده اين عزيزان پاسخگو خواهيد بود.

میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، 22.06.2016
سازمانهای وابسته و و اجاره ای بزرگترین معضل آزادی در خاورمیانه
نگاه کنید به عملکرد شبانه روزی سایت ها و خبر رسانی این سازمان ضد ملی که جز جنگ – خشونت – کشتار و آمادگی برای کشتار چیزی را نشر نمی‌دهند گویی شیطان در تمامی وجود آنان رخنه و گسترده شده و هرگز چیزی را به عنوان خوبی و نیکی پرورش نمی‌دهند
زهرا معینی، سایت زنان، 21.06.2016
نامه سرگشاده خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به نخست وزیر آلبانی آقای ادی راما

این تجربه را ما جدا شدگان از این فرقه قبلاً شاهد بودیم و می دانیم و به اطلاع شما هم می رسانیم که تمام افرادیکه به کشور شما آمده‌اند باز هم در کشور شما زندانی هستند زیرا سران فرقۀ رجوی نمیگذارند آن افراد حتی آنها که از تشکیلات این فرقه جدا شده اند با دنیای بیرون ارتباطی داشته باشند.

مهدی خوشحال، ایران فانوس، 20.06.2016
جهان و دو انقلابی که پیش رو است
تروریسم و تروریستهایی که به دنبال انقلاب جهل و جنون و ترمزی پیش پای مردم جهان هستند و پیشبرد این امور را بدون پول و خون، محال می دانند، اولین قربانیان انقلابات فوق خواهند بود. تروریستهایی که کار نمی کنند و منابع مالی مشروع و مردمی در اختیار ندارند و دائماً با پول سیاه سر و کار دارند،
سعید شاهسوندی، 20.06.2016
گام به گام تا فاجعه، محاسبه هر دو طرف اشتباه بود
بدین ترتیب، مسئله گروگان گیری که در ابتدا باعث نزدیکی نسبی مجاهدین خلق و حکومت شده بود، در پایان بر فهرست معضلات و مشکلات فیمابین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی افزود. مجاهدین خلق به اشکال گوناگون حکومت را که به نظر آنها در گوشه رینگ گرفتار شده بود، مورد حمله قرار می دادند.
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 17.06.2016
هفده ژوئن، آیینه تمام نمای چهره تروریستی فرقه رجوی
خطابم به زوج رجوى است كه آيا اين همه سنگ اشرف به سينه زديد و سرنگونى و مبارزه را به آن گره داديد، حال كه آواره بيابان و گداى حاشيه شهرهاى اروپا شده ايد و اشرف را از دست داديد، خجالت نميكشيد كه اسم مبارزه را تكرار ميكنيد؟
علی جهانی، وبلاگ آیینه، 17.06.2016
سی و پنج سال بعد از سی خرداد سال شصت فرقه رجوی در چه نقطه ای است؟
در پایان خطاب به مریم عضدانلو بایستی عرض کنم که با گرامیداشت سالروز ترور و خشونت هیچ دردی از دردهای بی درمان تان دوا نمی شود و همانطور که تا کنون حاصل ادامه این استراتژی چیزی جز کشته شدن نیروهای سازمان نبوده است از این به بعد هم چیزی عاید تان نمی گردد 
محمدحسین سبحانی، ایران قلم، 16.06.2016
مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار(قسمت ششم
الان ببیند من یک مورد را ازخودم میگم من یک مسئولی داشتم بنام مهرداد حاجیان که یک دست اونم قطع شده بود، مهرداد حاجیان مسئول من بود من حالم بد بود اومد توی اسایشگاه گفت برای چی خوابیدی؟ گفتم ببین استراحت پزشکی دارم . گفت بیا اینجا فضا و حالت عوض میشه و اومدیم ، بعد من گفتم ببین من حالم خوب نیست.که اومدیم توی اجتماعی گفت اینجا کولراست. 
کریم غلامی، ایران فانوس، 15.06.2016

مجاهدین در سی و پنجمین سال،

با رهبری فراری و اعضای از هم پاشیده و استراتژی منهدم شده

محمد سهیمی، 15.06.2016
هیلری کلینتن، برنی سندرز، و دانالد ترامپ، بخش سوم: نئو- فاشیسم ترامپ
منیسم به معنای دفاع از حقوق خانمها و رفع تبعیض بسیار خوب است، اما نه به این معنا که جنگ طلبی مانند خانم کلینتن را به نام فمنیسم به همه تحمیل کنیم. اگر زنی خاورمیانه را به آتش و خون بکشد، این به سود فمنیسم آمریکایی و زنان خاورمیانه که کشته و زخمی و آواره داشته اند و خواهند شد است، یا فمنیسم را بدنام خواهد کرد؟ "
ایران فانوس، 14.06.2016
وقتی پرویز خزایی تکلیف می نویسد
حالا این حکایت پرویز خزایی است. ابتدا اپوزسیون شاه بود، سپس اپوزسیون جمهوری اسلامی و حالا هم اپوزسیون جداشدگانی که خودشان اپوزسیون هستند شده است. ترس مان این است که ایشان از جداشدگان عبور کند و بعداً حرفی برای گفتن نداشته باشد.
محمدحسین سبحانی، ایران قلم، 14.06.2016
هفده ژوئن 2003، یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی
اما واقعیت همه این ماجرا نیست که مسعود رجوی در رسانه های اینترنتی منتشر کرده است، البته که شهادت اعضای سابق مجاهدین خلق به شناخت دقیق تر این فرقه نزد مقامات قانونی فرانسه کمک کرد، ولی  آنچه دولت فرانسه را مجبور به اقدام قانونی علیه فرقه تروریستی مجاهدین خلق کرد 
ابراهیم خدابنده، 13.06.2016
مجاهدین خلق، از تقی شهرام تا مسعود رجوی
در سندی از ساواک اینچنین آمده است: «نامبرده بالا [مسعود رجوی] که از محکومین سازمان باصطلاح آزادیبخش ایران وابسته به نهضت آزادی است و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضاء سازمان مکشوفه بعمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده
نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، 12.06.2016
تسلیت به خانواده فرزاد فرزین فر
دوران بازگو میکرد که دل هر انسانی از شنیدنش بدرد می آمد.خاطراتی تلخ از ستمهای فرقه ضد بشری و کثیف رجوی.
وقتی به آن خاطرات فکر میکنم می بینم که سمت و سوی حرکت مجاهدین درست در همان مسیری است که بایستی باشد.به قولی خداوند در جای حق نشسته است.کسانی که گوسفندوار از آدم رذل وپلیدی چون رجوی خائن بدون لحظه ای 
مریم سنجابی، ندای حقیقت، 12.06.2016
عربستان حامی مالی بزرگ مجاهدین خلق
شمش های طلا توسط سه کامیون کوچک به عراق حمل شدند اقای مسعود خدابنده که ایشان نیز همان زمان از نفرات حفاظت بودند، یکی از اعضای مطلع از این موضوع می باشد وشخصا در زمان تحویل حضور داشتند . جواهرات و طلا از جمله ساعت های رولکس بعدها توسط یک سری از اعضای حفاظت برای فروش به اردن برده شد و در حالیکه مارک سلطنی روی ساعت ها پاک شده بود ولی بعدها در بازار طلافروشی های اردن به “ساعت السعود” معروف شد
کریم غلامی، ایران فانوس، 11.06.2016
پناهجویان و نیروی کار در آلمان
آلمان هم‌چنین به نیروی کار متخصص نیاز دارد. "اداره‌ مرکزی کار آلمان" "Arbeit Agentur für Arbeit" برای تامین این نیاز، برنامه‌های ویژه‌ای برای آموزش مهاجران در این کشور پیاده کرده است بعد از گذشت یک سال از این طرح از آنجایی که با صرف هزینه های زیاد نتوانستند نیروز کار مورد نیاز خود را تامیین کنند
زمانه، 11.06.2016
خواننده مرد تنهای شب درگذشت
ترانه‌های «مادر»، «مرد تنهای شب»، «شهلای من»، «سلام همسایه»، «ببار ای برف» و «جوونی» از کارهای معروف «حبیب» هستند.
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 10.06.2016
فرزاد به هادی پیوست

زندگی در غربت و تنهایی توام با گذشته ای ویران و آینده ای تاریک، فرزاد رئوف و رقیق القلب و ساده دل را به مرز وحشت و ناامیدی رساند. او که به دنبال آرمانهای سیاسی و انسانی این بار ناچار به افشاگری علیه مجاهدین شده بود، در کشور سوئد نیز همواره مورد اذیت و آزار گماشتگان مجاهدین قرار داشت و 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، 10.06.2016
از ژست انقلابیگری تا سقوط اخلاقی
ضعف بزرگ فرقه و در راس آن مسعود رجوی در این است که طبق سنت و عادت دیرینه هیچوقت نخواسته به نقد وانتقاد از خود پرداخته و از شکستها و اشتباهات استراتژیک درس گرفته و از توهمات دست بردارد دنیای ساده رجوی طبق گفته خودش این بود که خب اگر امروزمجاهدین با پشتیبانی ارتش صدام حسین نتوانسته سرنگونی را محقق کند مسعود میتواند با حرکت موازی با جناحهای جنگ طلب و 
ساسان امیدوار، پیوند رهایی، 09.06.2016
جاسوسی رجوی، دستگیری پناهی
آیا این اعضاء و فعالیتهایشان آنقدر مهم بوده و هستند که رژیم ایران برای شناسایی آنها لازم دیده جاسوس اختصاص بدهد؟ و آیا نهایت قدرت سرویس اطلاعاتی رژیم ایران این است که میثم پناهی را به عنوان جاسوس بکار بگیرد؟
حسن خلج، 09.06.2016
بیاد زنده یاد فرزاد فرزین فر
در گذشت جان گداز فرزاد فرزین فر یار دوران اسارت و آوارگی را به خانواده بزرگوار این عزیز و تمامی جداشدگان از بند و زندانهای فرقه رجوی تسلیت میگویم. فرزاد تداعی خاطرات دوران دربدری و آزار و اذیت و تحقیرات فرقه رجوی در اردوگاه رمادیه بود
کریم غلامی، ایران فانوس، 08.06.2016
شکست دستگاه اهریمنی مجاهدین در برابر ایستادگی آقای بهزاد علیشاهی
خود فریفتگی مسعود رجوی چنان او را از دنیای واقعی جدا کرده که او حتی توان دیدن مصالح خودش را هم ندارد. اگر مجاهدین و بخصوص مسعود رجوی حتی به درصد کمی از انتقادهایی که به آنها می شد، گوش فرار میدادند و با منتقدین خود دشمنی نمی ورزیدند، الان در جایگاه بهتری بودند و نه به عنوان یک خائن به کشور و مردم ایران شناخته می شدند
علی جهانی، وبلاگ ایینه، 08.06.2016
در استانه ماه مبارک رمضان نگاهی به سوء استفاده های رجوی از شعاءر مذهبی
 رجوی همواره برای توجیه تحلیل های آبکی و خط و خطوط اشتباهش که منجر به کشته شدن نیروها می شد و همچنین برای توجیه مزدوریش برای صدام حسین و خیانت ها و جنایاتش می گفت من از اقا امام علی (ع) الهام می گیرم و هر شب به خوابم می آید و به من رهنمود می دهد و با دجالگری خاص خودش یک شمشیر درست کرده بود و آنرا با خودش به نشستها می آورد و می گفت این شمشیر ذولفقار 
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 06.06.2016
نامه سرگشاده به عالیجناب برنارد کازو، وزیر کشور فرانسه
رهبرى اين سازمان ارتباط افراد با بيرون از تشكيلات را مطلقاً ممنوع كرده و از سال 1989 رجوى با حربه انقلاب ايدئولوژيكى كه نشأت گرفته از ازدواج با مريم عضدانلو كه زن همكارش مهدى ابريشم چى بود و به تملك خودش در آورد، تمام افراد را با وحشيانه و پيچيده ترين شيوه هاى شستشوى مغزى و كنترل ذهنى در يد اختيار خود گرفت
زنان ایران، 06.06.2016
هشدار در مورد شو تبلیغاتی رجوی و حمایت از تحصن خانواده ها در مقابل زندان لیبرتی
 روز گذشته سوم یونی انجمن زنان مصاحبه ای در حمایت از حق ملاقات خانواده های اسیران فرقه لیبرتی و پیدا کردن راه حلی برای نجات آنها از مهلکه عراق و زندان رجوی ساخته لیبرتی گفتگو کردند، همچنین این فعالین حقوق بشر در مورد توطئه های دار و دسته مریم رجوی در فرانسه و شوی تبلیغاتی آنها مجددا به ایرانیان و خارجیهای مقیم کشورهای اروپائی هشدار دادند.
میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، 03.06.2016
سیلی سرخ واقعیت و کلاه 17 ژوئن مجاهدین
نتیجه اینکه که کلاهی که مجاهدین سر خودشان میگذارند دقیقا آگاهانه صورت میگیرد و از نتایج بی حاصل اش سالها ست مطلع هستند ولی متاسفانه یا خوشبختانه دیگر زمینی برایشان باقی نمانده که بتوانند خودی نشان دهند و این آخرین فرصت هاست که از دست میرود .
محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، 03.06.2016
نامه سرگشاده به آقای برنارد کارو، وزیر کشور فرانسه
فرقه رجوی داعشی در نظر دارد یک گردهمائی به مناسبت شروع ترور و کشتاری که در ایران راه انداخته با اوردن افریقایئها ؛ افغانیها ؛ بی خانمانها و بطور خاص اوردن عربهای سوریه ای و عراقی های بعثی که بخشی از داعشی های وحشی هستند را به بهانه گردهمممادی از کشورهای مختلف اروپا جمع کرده به فرانسه بیاورد !
آرش رضایی، نیم نگاه، 02.06.2016
خانواده ها در لیبرتی، پارادوکس در فلسفه سیاسی و اخلاقی سران فرقه رجوی
بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح دارد : “هر کس می تواند در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند” و “خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد”.
میر باقر صداقی، ایران ستارگان، 02.06.2016
عزای فرقه رجوی از حضور خانواده ها در جلوی کمپ لیبرتی
باید به رجوی گفت این روزها روزهای خوش توست . عزای تو از حضور خانوادها در مقابل کمپ لیبرتی ادامه دار خواهد بود فکر میکنی آه ماداران پیر گریبانگیر تو نخواهد شد . فکر میکنی آه مادر محمد علی آبادیان یقه زهره قائمی را نگرفت . مطمئن باش روزی آه مادران داغ دیده اعضا گریبان رجوی را خواهد گرفت و از سوراخ موش بیرون خواهد کشاند 
علی جهانی، وبلاگ ایینه، 01.06.2016
خانواده ها، خاری در چشم رجوی ها
 دلیل دیگر مخالفت رجوی ها با دیدار خانواده ها و اصولا دشمنی رجوی ها با خانواده به ذات تروریستی بودن و فرقه گرایی این سازمان بر می گردد که به نظر من مهمترین عامل می باشد . چونکه یک سازمان خشونت گرا و فرقه گرا به هیچ وجه نمی تواند با کانون گرم و پر از صلح و صفای خانواده سازگاری داشته باشد
حسین باستانی، بی بی سی، 01.06.2016
آیا مسئولان عربستان در 11 سپتامبر دست داشته اند؟
از جمله خبرسازترین مدافعان انتشار صفحات محرمانه، رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر است که اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در حملات ترغیب کند
ایران فانوس، 31.05.2016
مردی که همیشه وسط نشست
. یکی از زنان قربانی نقل می کند، مسعود رجوی با لباس زیر وسط زنان برهنه می نشست و برای هر کدام یک تا دو دقیقه فرصت بیشتر نداشت. این در حالی بود که مردان قربانی، خواجگان و گزمگان و نگهبانان حرم، دقیقه و ثانیه که سهل است، جسارت لذت در خواب را نیز نداشتند.
پیوند رهایی، 31.05.2016
حمله ناجوانمردانه ماموران رجوی بر زنان و مادران و پدران و خواهران اسیران لیبرتی
با دخالت پلیس عراق بیشتر خانواده‌ها به عقب رانده شدند. اعضاء فرقه  با دست‌پاچگی کامیونهای فرسوده‌ی خود را به درازا در مسیر دید خانواده ها قرار دادند و با نصب پلاکاردهایی در شکا‌ف‌های اطراف کامیون‌ها مانع از دید به درون شدند.
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2016
هتک حرمت به خانواده اسیران در لیبرتی عراق
آدم وقتى فيلم اين تجمعات را جلوى درب ليبرتى ميبيند و خواسته عزيزان در انتظار ديدار را ميشنود، وجدانش جريحه دار شده و به اين فرقه و سران ظالم و تروريستش لعن و نفرين ميفرستد، آنجايى كه اعضاى خانواده اين اسيران با در دست داشتن هديه شيرينى كه از ايران با خود براى عزيزانشان آورده بودند و يا خاك تبرك ميهن عزيزمان ايران  و نا اميد از ديدار
مهرداد ساغرچی، وبلاگ ساغرچی، 30.05.2016
پیروزی حقیقت در برابر رذالت
سازمان مجاهدین سالهاست که تلاش دارد هر گونه صدای افشاگر و انتقادی را به هر صورت خفه و سرکوب کند. دراین راستا از هیچ رذالتی و نامردی فروگذار نکرده که این هم خود نیازمند یک بازخوانی عمیق است که شاید از بیست سال قبل به این سو افرادی که خیلی پیش از من توانسته اند از این گروه خودشان را خلاص کنند بتوانند بسیار بهتر بیان کنند 
ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، 28.05.2016
شکست دوباره مجاهدین
سازمان مجاهدین همیشه و از آن روزی که شخصآ بخاطر دارم برای تمام کسانی که چه در خارج از سازمان و چه در درون سازمان کوچکترین انتقادی به رهبری سازمان یا تشکیلات و یا استراتژی تروریستی سازمان داشته اند بنا را بر توطعه چیدن و پاپوش درست کردن گذاشته و به جای اینکه از انتقادات منتقدین استفاده مثبت ببرد
سایت زنان، 28.05.2016
سهیلا دشتی، مرید و مجیزگوی رجوی
حقوق زنان داخل کشور، هزاران برابر بیشتر ازحقوقی است که رجوی ازشما دریغ داشته وخود دانسته ویا ندانسته وارد موضوعی شده اید که حکم پاشنه آشیل برای فرقه ی رجوی دارد و دارای این استعداد هم نبودید که با عدم طرح این مسائل، مارا بیشتر بیاد تجاوزات وستمگری های رجوی درحق زنان تحت سیطره اش نمیانداخت!!
مجید روحی، ایران اینترلینک، 27.05.2016
حاج مسعود رجوی و فرقه اش کالبدی مریض و متعفن که در تمام تاریخش بر هیچ پرنسیبی استوار نمانده است
حاج مسعود رجوی رنگهای دنیا را انکار می کند و چون جهان بینی وی سیاه و سفید را تجویز می کند مسائل واقعی را بسیار سطحی و نازل ساده سازی می کند و به همین خاطر هیچگاه حاج مسعود رجوی خود را در معرض ارزیابی قرار نمی دهد
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 25.05.2016

بورژوازى، خارجه گرائى = طعمه و انحلال، كابوس كنونى رهبرى مجاهدين

در اين نشستها كه به نشست طعمه و ديگ معروف بود و شيوه هاى وحشتناكى براى تحقير افراد و سركوب آنها بكار ميگرفتند، از جمله صدور حكم اعدام از طرف اوباش رجوى، كتك كارى، حرفهاى زشت و ناسزاهاى ركيك و در نهايت كسى كه به خواست رجوى گردن نمى نهاد، زندان ابو غريب و تحويل به ايران يا سربه نيست كردن در انتظار داشت
پیوند رهایی، 25.05.2016
نامه 56 نفر از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق به نخست وزیر عراق
ما جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق از جنابعالی به عنوان رئیس دولت عراق که این رفتار ضد انسانی رهبری سازمان مذکور در خاک آن روی می دهد خواستار کمک به این خانواده ها برای تماس و دیدار با عزیزانشان در کمپ لیبرتی بغداد بعد از دهها سال جدایی و بی خبری هستیم تا حاکمیت دولت عراق را بر تمام خاکش اعمال داشته و نگذارید حاکمیت ملی عراق توسط رهبری سازمان مجاهدین خلق که در حقیقت یک فرقۀ تروریستی و خشونت طلب می باشد به بازی گرفته شده و زیر علامت سؤال برود.
ایرج مصداقی، پژواک ایران، 24.05.2016
جنگ و گریز ساواک با چریک "افسانه" ای حمید اشرف از نگاهی دیگر
همین الان وقتی راجع به ترور و آدمکشی گروه‌های سیاسی صحبت میشود حتی وقتی راجع به ترور دوستان‌شان صحبت می‌شود هم در چریک‌های فدایی خلق و هم در مجاهدین می‌گویند این طبیعت مبارزه چریکی و شرایط آن دوران است. اما همین تعریف و حق را برای ما قائل نیستند. قبول نمی کنند خشونت، خشونت می‌آورد. انگار شرایط فقط برای آن‌ها بوده و برای ما نبوده است. من الان دیگه به فکر آینده کشور و ایران هستم
علی جهانی، وبلاگ آیینه، 24.05.2016
چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و نقش رجوی
رجوی با خیانت به بنیان گذاران سازمان خیانت هایش را استارت زده و نقش اساسی را در اعدام آنها داشته است و اکنون هم با اصرار بر ماندن در عراق و اصرار بر استراتژی خشونت و ترور ؛نقش اساسی را در به کشتن دادن نیروهای سازمان در عراق دارد و درست هم به دلیل فرار از پاسخ‌گویی از این همه خیانت ها و جنایات بیشمارش علیه جنبش آزادی خواهی مردم ایران هست که ایشان اکنون بیش یک دهه هست که در مخفیگاه بسر می برند
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 23.05.2016
انقلاب و موز
عصرها وقتی که گرمای هوا کاهش می یافت، می دیدم جملگی فرماندهان محور که زن بودند به ستاد ما می آیند و با مسئول ستاد مهدی برائی و محمود عطایی، نشست دارند. با خود فکر می کردم، همین روزها است که سوت عملیات فروغ جاویدان دوم به صدا آید و ما با تجربه ای که از عملیات فروغ جاویدان/ مرصاد اول داشتیم، در عملیات بعدی به راحتی و از روی جاده های بدون دست انداز از طریق اهواز به تهران خواهیم رسید
بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگنویسان، 23.05.2016
تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم
اما این اصلا دعوای ما نیست اساس بحث یک اختلاف ایدئولوژیکی عمیق است. ما با ایدئولوژی فرقه گرایی و اسارت اعضا بر آن اساس مخالفیم و در این رابطه افشاگری میکنیم که دوستانمان را نجات دهیم و با پرتو گرم حقیقت یخ این ایدئولوژی افراطی منحط را آب کنیم .
کریم غلامی، ایران فانوس، 22.05.2016
سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد
سکوت مجاهدین و موضع نگرفتن آنها در ارتباط با خبر دستگیری یکی از دست اندرکاران انفجار حزب جمهوری اسلامی و در ادامه انفجار دفتر نخست وزیری، نشان از یک واقعیت روشن در رابطه با مجاهدین دارد. مسئولین سازمان مجاهدین و بخصوص مسعود رجوی، فردی است بسیار غیر سیاسی و عقب مانده از تحولات روز است و حتی او نمی تواند یک تحلیل درست از وقایع
محمد سهیمی، 22.05.2016

هیلری کلینتن، برنی سندرز، و دانالد ترامپ، بخش اول: هیلری جنگ طلب تشنه‌ قدرت،

برای جنگ طلبان ایرانی که در پشت پرچم مداخله به اصطلاح بشردوستانه مخفی شده و از حمله نظامی به کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، و یمن دفاع کرده اند؛ خانم کلینتن بهترین فرد برای ریاست جمهوری آمریکا است، که از هم اکنون چپ‌های بریده ایرانی‌ برای ایشان مشغول تبلیغ هستند. آنها برای ایران بمب اتمی "تولید" می کردند که به ایران حمله نظامی شود، ولی حال که روشن شده بمب های اتمی شان وجود خارجی‌ نداشتند، باید فردی جنگ طلب و دشمن ایران به ریاست جمهوری دست پیدا کند تا هوس آنها برای نابودی را محقق کند.
ایران قلم، 21.05.2016
مریم رجوی! این همه پول را از کجا آورده ای؟
و سوال آخر اینکه خانم مریم رجوی شما این همه پول را از کجا آورده اید که همه ساله با خرجهای کلان چنین مراسمی را بر گزار می کنید؟  البته پاسخ همه این سوالات واضح و روشن است چون که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان انقلابی و سیاسی نیست بلکه همواره وابسته به سرویس های اطلاعاتی دولت های غربی و اسراییل و کشور های عربی نظیر عربستان سعودی می ب 
محمد کرمی، وبلاگ عیاران، 21.05.2016
شادباش و تبریک به آقای بهزاد علیشاهی
به هر صورت استناد به این پرونده حقوقی پیروز ، نشان می دهد که دیگر حنای مجاهدین خلق برای سازمانهای پناهندگی و امنیت و پلیس کشور های اروپائی رنگی نداشته و تروفند هایشان برای از میدان به در کردن رقبا با شکست مواجه شده . این شکست نه شکست یک نفر ویک پروژه که شکست هزینه بسیار سنگین مالی و انسانی مجاهدین است برای به سکوت وادار کردن منتقدانشان
مجید روحی، ایران اینترلینک، 20.05.2016
خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش
حاج مسعود رجوی که خود جرأت ماندن در صحنه را نداشت، چون حاج مسعود رجوی هرگز اهل فداکاری و از خودگذشتگی نبوده و نیست و این را در سرفصل های مختلف به اثبات رسانده است، این بار هم به سوراخ موشی خزید و از آنجا فرامین و دستورات خود را به اجرا گذاشت
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 18.05.2016
وضعیت بحرانی فرقه رجوی و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه
در كشور عراق هم به همت مردمى كه بر عليه داعش اسلحه بدست گرفته اند، گلوكاه داعش هر روز تنگ تر شده و بزودى بساط شان در عراق برچيده خواهد شد و تروريسم در آنجا جايى براى مانور پيدا نخواهد كرد و قطعا پدر خوانده داعش يعنى فرقه رجوى كه زير حمايت همين جماعت و كشورهاى حامى آن براى دولت قانونى عراق شاخ و شانه ميكشيد و در امور سياسى اين كشور دخالت ميكرد،
علی جهانی، وبلاگ آیینه، 18.05.2016
نگاهی به آکسیون اعتراضی منتقدان فرقه رجوی در شهر کلن آلمان
ولی واقعیت اینست که علی رغم ممنوعیت ملاقات خانواده ها در کمپ لیبرتی و محدودیت تماس نیروها در کمپ تیرانا و همه ترفند های سازمان برای حفظ تشکیلات قرون وسطایی اش ؛ موج فرار از کمپ لیبرتی و جدا شدن در کمپ تیرانا رو به افزایش می باشد و سران فرقه رجوی توان و یارای جلوگیری از این موج رو به افزایش را ندارند . چونکه خانوادها و نیروهای جدا شده از سازمان و منتقدان این فرقه تروریستی عزم جزم 
ایران فانوس، 16.05.2016
حمایت از خانوادههای اعضای اسیر فرقه مجاهدین

خانوادهها حق دارند بترسند. وقتی که مسعود رجوی اعضای وفادارش را به فرانسه منتقل می کند و اعضای مسئله دار را به طرق مختلف در جنگهای مصنوعی سر به نیست می کند و یا در کشورهای عراق و ترکیه و هم اکنون در آلبانی، طعمه قرار می دهد تا از شرشان راحت شود، این اخبار مضافاً ترس و هراس خانوادهها را افزون می کند.

سایت زنان، 16.05.2016
آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی
در این آکسیون که ساعتها ادامه داشت صدها نسخه از بروشورهای افشاگرانه به زبان آلمانی و انگلیسی در اختیار علاقمندان و شهروندان آلمانی قرار گرفت تا آنها چشمهایشان را باز کنند و نسبت به یک فرقه مافیائی سازمانیافته بی تفاوت نباشند.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از العربیه، 14.05.2016
برادران ما در شورای ملی مقاومت
این همکاری با هدف کسب اطلاعات دقیق صورت گرفت. برادران ما در شورای ملی مقاومت درباره حضور ارتش ایران در منطقه “سفیره” حلب اطلاعاتی را به ما دادند. پس از بررسی و تطبیق اطلاعات مشخص شد که این خبر درست است.”
مارک مازور، آسو، 14.05.2016
چرا در دنیای معاصر سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ محبوب شده اند؟
 اما مشکل واقعی نه خود این ایده بلکه تلقی خاصی است که از آن دارند. تفسیر آنها به شدت مهاجرستیز و مسلمان‌ستیز است؛ تفسیر جایگزین نه فدرالیسم اروپایی بلکه تفسیری است که بر همبستگی اقتصادی و نه نژادی، بازگشت به نوعی نقش‌آفرینی دولت‌های ملی در قالب برنامه‌ی سرمایه‌گذاری بلندمدت و متنوع، و احیای ابزارهای مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی به جای اتکای کامل کنونی به بانک‌های مرکزی کشورها تأکید کند.
بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگنویسان، 13.05.2016
تیمسار مسعود رجوی، همسرش و آقای خزایی گماشته اش
مسئول همه تهمت ها و حمله ها به مخالفین و منتقدین سازمان کما اینکه مسولیت هم جرم وجنایت ها و قتل ها و ترورها و ….مسول همه اعتماد و امید از دست رفته کما اینکه مسول همه خون و رنج هایی که هدر شد تا آرمان آزادی سر از حرمسرای مسعود رجوی در‌آورد همانا رهبر عقیدتی این سازمان است که شخص مسعود رجوی باشد حالا مقامش میخواهد تیمساز باشد یا همانطور که خودش ادعا میکرد نماینده خدا 
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 12.05.2016
سی خرداد و خیمه شب بازی عفریته جنایت
بهر حال اين زوج جهل و جنايت به هر ترفندى متوسل شوند، براى فريب افكار عمومى راه به جايى نخواهند برد و دردى از آنها دوا نخواهد كرد. آنها ديگر در عراق جايى ندارند و بزودى بساطشان در عراق جمع خواهد شد و از آنجا اخراج ميشوند، در آلبانى هم با معضل تشكيلاتى مواجه هستند.
زهرا معینی، سایت زنان، 12.05.2016
نامه سرگشاده به خانمها اشترن برگ و وینکل مایر بکر
این پولها ، پول خون جوانان وطن من ایران است فرقه ای ترورستی و مافیای رجوی با فروختن اطلاعات مرزی به دولت دیکتاتور عراق صدام حسین بدست آوردند آیا شما خبر دارید زمانیکه داعش در عراق وسوریه داشت شکل میگرفت خانم رجوی از آن‌ها حمایت کرد و آن‌ها را مردم و عشایره به ستوه آمده از دولت نوری الملکی میدانست.
مجید روحی، ایران اینترلینک، 11.05.2016
حاج مسعود رجوی آگانه از بند جیم و دوران عبور نکرده بود که به زنان مطلقه فرقه اش تجاوز جنسی می کرد
حاج مسعود رجوی نیز در فرقه اش توانست با ترفند «انقلاب ایدئولوژیک» و با قرار دادن خود در ردیف پیامبران ، ضمن وادار ساختن مردان و زنان به طلاق همسرانشان راه را بر نیات شوم و پلید خود در تعدی و تجاوز به زنان مطلقه در بند فرقه اش باز کند. بدین ترتیب تنها شخص حاج مسعود رجوی بود که بعنوان رهبر عقیدتی فرقه میتوانست به هر زنی که میخواست تحت عنوان «محرمیت ایدئولوژیکی» تجاوز جنسی کند
ایران قلم، 08.05.2016
خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور کلید خورد
طبق گزارش های خود سازمان مجاهدین لیست شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی تا دلتان بخواهد هر سال دراز تر می شود، زیرا پول سازمان مجاهدین هم هر سال بیشتر می شود و بیشتر می تواند رسیدگی به این بازنشسته های جنگ طلب بکند. پولی که بدون تردید « پول خون» اعضای قربانی شده، جداشده و فعلی سازمان مجاهدین می‌باشد 
روشن سر، 08.05.2016
شباهتهای فرقه برترن در استرالیا و فرقه رجوی در عراق


شوکه کننده ترین حقایق در مورد فرقه ها با بوجود ده ها هزاران کیلومتر فاصله بین آنها

خانواده ها را از هم جدا میکنند،

رهبرشان باز زن و فرزند در یک قصر در خارج از کمپ فرقه زندگی میکند

اگر اعتراض کنی، ایزوله، فشار روانی، تا حد خودکشی،

ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، 07.05.2016
مادران، قربانیان فراموش شده
راستی چه کسی باید صدای این فراموش شده ترین قربانیان را به گوش جهانیان و خصوصا کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR که عمدا گوش های خود را بسته و صرفا حرف های مسعود رجوی را تکرار میکند برساند؟ کسانی که در این خصوص ساکت هستند و عملا در جهت منافع رجوی در اسیر نگاه داشتن اعضای مجاهدین خلق قدم بر می دارند چه پاسخی دارند؟ 
علی جهانی، وبلاگ آیینه، 07.05.2016
جنگ داخلی سوریه و موضع گیریهای فرقه رجوی
البته رهبری این سازمان فرقه گرا همه اینها را می داند ولی از آنجایی که رجوی دارای هیچ استقلال سیاسی نیست و همواره به عنوان غلام حلقه به گوش کشور های دیگر بوده است. لذا اکنون هم آلت دست کشور عربستان سعودی است و به دستور آنان در نقش اپوزیسیون مردم عراق و بطور خاص سوریه وارد شده است و اخبار آن کشور پوشش می دهد.
مجید روحی، ایران اینترلینک، 05.05.2016
حاج مسعود رجوی، کفگیرش به ته دیگ خورده برای مارک زدن به جداشده های فرقه اش پشت مرده ها سنگر می گیرد
همه می دانند که حاج مسعود رجوی بزرگترین دزد کودکان در جهان است و حاج مسعود رجوی به خاطر سرپوش گذاشتن به دزدی و کار اجباری و استفاده نظامی از کودکان، ناچار است هر از گاهی جهت پوشش اعمالش، دیگران را مورد اتهام قرار دهد
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 04.05.2016
جنگی که قاعده و قانونی ندارد

او مانند بیمار آلزایمری نمی تواند به یاد بیاورد که در اساس و ابتدا موضوع دعوا چه بوده، اما در میانه دعوا فهمید، نان و آبی که جنگ و دعوا دارد، صلح و آشتی ندارد.

زهرا معینی، سایت زنان، 04.05.2016
سخنی چند با خانم مریم عضدانلو
اگر در فرقۀ تو آزادی هست چرا اینقدر افرادت از کمپ لیبرتی فرار میکنند؟ تو از کدام سرافرازی صحبت میکنی؟ آیا اینها که برایت نوشتم سرافرازی برای تو است یا مایۀ سرافکندگی و شرمساری؟
مجید روحی، ایران اینترلینک، 04.05.2016
حاج مسعود رجوی، از این شکاف به اون شکاف هم برای سرنگونی آخوندهای دجال فرجی نشد
حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام سال های حیاتش از یک استراتژی غلط برخوردار بوده چنانچه می دانیم درزبان فارسی استراتژی به معنای راهبرد است نوعی علم و فن که به فرد اجازه می دهد در بکارگیری قدرت سیاسی ، اقتصادی و نظامی و .. به بهترین نتیجه دست یابد بطوری که حداکثر پیروزی و حداقل شکست را کسب کند استراتژی به واقع ضامن امنیت فرد یا جامعه یا سازمانی ست که از آن بهره می برد
کریم غلامی، ایران فانوس، 03.05.2016
روابط ایران و جهان بعد از شکسته شدن تحریم ها(احیای روابط اقتصادی و فرهنگی و تاثیرات آن

می توان گفت بجز اسرائیل هیچ کشور دیگری واکنش منفی نشان نداد و از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران انتقاد کرد و همچنین می توان گفت در بین ایرانیان تنها سازمان مجاهدین بود واکنش منفی نشان داد. با همه این واکنش های منفی و مثبت می توان گفت که این یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران بود. 

انجمن نجات، 03.05.2016
شرکت مسئول سابق بخش روابط بین المللی فرقه رجوی در فستیوال بین المللی فیلم فجر
داستان فیلم “سیانور” به قبل از انقلاب اسلامی بر میگردد. روایت این فیلم در خصوص مجاهدین خلق در زمان انقلاب ایدئولوژیک درونی اول در این سازمان یعنی در زمان رهبری تقی شهرام است. داستان این فیلم با ترور دو افسر آمریکائی در تهران آغاز شده و نهایتا به تسویه خونین درونی و سوء قصد نسبت به جان مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف که حاضر نبودند دستور تشکیلات در خصوص تغییر ایدئولوژی 
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.05.2016
جنگ سوریه و سیرت روباه صفتی رجوی

خانم و آقاى رجوى، اينقدر چهره خودتان را مظلوم نشان ندهيد و داد حلب و فرياد حلب سر ندهيد، مگر شهر حلب چقدر جمعيت دارد، با مقايسه اى گذرا با تماميت مردم مظلوم عراق كه زير شديدترين كشتارهاى داعش قرار دارند يا مردم مظلوم يمن كه توسط مؤسسين داعش و القاعده روزانه زير شديد ترين بمباران بودند و در عرض چند ماه به هزار برابر مردم حلب كشته داده است و كودك و پير و جوان مردم بيگناه قربانى هستند، چى ميگوئى؟ آيا چهره ريا و نيرنگتان هويدا نيست؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، 30.04.2016
حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن(به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر
حاج مسعود رجوی و فرقه اش که دستانشان در خون ۱۱۹۲ کارگران بی گناه آغشته است در سایتهای رسمی چند روز مانده به روز کارگر اطلاعیه های رنگارنگ صادر می کنند و کارگران را به قیام دعوت می کنند.
حمیرا محمدنژاد، سایت زنان، 29.04.2016
نامه سرگشاده سیلویا پانتل کارین هالش نمایندگان پارلمان آلمان
وقتی که به آلمان آمدم با واقیعتهائی روبرو شدم از جمله که فرقه رجوی دائماً میگفتند که در جامعه‌ای ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار هستند اما وقتی که دیدم به ایرانیان خارج از ایران با وعده پول آن‌ها را به نمایشهای پوچ می آوردند با این دورغها روبرو شدم و وقتی دیدم تمام اون پولها برای خرید سلاح خرج می‌شود نتوانستم با آن‌ها ادامه بدهم.
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 28.04.2016
تکلیف صفحات بعد از 28 چه می شود؟
یادم است که یکی از سران ترور در عراق به نام ابراهیم ذاکری که تا پای مرگ از تنفر و کشتار مردم بی گناه خجل و شرمنده نشد، بلکه از خونریزی و شکنجه و مرگ در هر سو انگیزه می گرفت و لذت می برد، با افتخار اذعان می داشت که هر سرباز در حال جنگ به پنج نفر پشت جبهه نیاز دارد، در حالی یک چریک عملیاتی به سیصد نفر در پشت جبهه نیاز دارد.
محمدحسین سبحانی، ایران قلم، 28.04.2016
مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار، آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود(قسمت پنجم
خدمت شما عرض کنم که مسعودرجوی در اون نشست گفتش که من انتظارداشتم بالای هزارنفرکشته بشوند، تبریک تبریک . بعد از این ماجرا ادمها  واو” (پاسیوشده بودند یعنی چی..دیگه سیستم بهم ریخته بود..ببینید دیگه کسی حرف مسعود رجوی را گوش نمیکرد..همه دنبال این بودند فرار کنند. زمزمه همه این بود..بابا جان چرا اینجا موندیم اخه..موندیم چه فایده دارد.
مهرداد ساغرچی، وبلاگ ساغرچی، 28.04.2016
چرا سازمان مجاهدین همیشه دشمن سازی می کند؟
مطلب حاضر در پاسخ به هزاران سند و نوشته و سخنرانی و اطلاعیه و جوابیه و افشاییه و ردیه و صدها روش دیگر سازمان مجاهدین یا بهتر بگویم سازمان  رجوی ها نگاشته میشود.
میر باقر صداقی، ایران ستارگان، 27.04.2016
یک خاطره، اسمش اخراج بود
سال هفتادو هفت بود یکروز بعد از شام همه را توی سالن غذا خوری جمع کردند گفتند بیائید محمد رضا چاواری را میخواهیم اخراج کنیم آن سال برادر مجاهد مسعود رجوی در کتاب قانون خط داده بود بریده مزدور خارج برو نداریم باید همه بریده ها را رژیم مال کنیم هر که خواست برود اول جلوی دوربین لباس ارتش آزادیبخش را ازتنش بکنید سند و مدرک بگیرید که توان مبارزه ندارد و بعد هم ایران
مجید روحی، ایران اینترلینک، 27.04.2016
تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسانها به همین راحتی به قتل می رسند و هیچ کس پاسخگو نیست
حال سئوال پیش می آید : آیا سهیل ختار که جدیدالورود بود و مسئولش همیشه  کنارش است و چهار چشمی مواظبش است و بدون دستور مسئولش حتی آب نمی خورد چه طور جرات کرده در صحنه جنگ تنظیف سلاح کند آن هم بدون ریل خلع فشنگ ؟
علی جهانی، وبلاگ آیینه، 26.04.2016
در آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری
همانطور که همه در جریان هستند عباس داوری فردی است که یک کارگر ساده خیاطی در تبریز بود که به سازمان پیوست. ایشان با نام مستعار رحمان بخاطر تملق گویی بیش از حدش از رجوی شهره عام و خاص در سازمان هست و همچنین به همین دلیل به سرعت در سازمان به رده های بالای تشکیلاتی رسید و همچنین ایشان که فقط در حد خواندن و نوشتن سواد دارد
زهرا معینی، زنان ایران، 26.04.2016
نامه سرگشاده به کاتارینا لند گراف، نماینده پارلمان آلمان
بعد از طلاقها بچه ها را از مادرانشان جدا کردند، از بچه‌های ۶ ماهه تا ۱۱ساله و آنها را به خارج از عراق به اروپا و آمریکا فرستادند و تحت یک انجمن پوششی به بهانۀ نگهداری آنان از دولت مردان آن کشورها پول می گرفتند ولی آن پولها را برای خرید تسلیحات به خزانۀ رجوی واریز می کردند.
هانیبال ترویس، عرفان ثابتی، 25.04.2016
آیا نسل کشی ارامنه الگوی هیتلر بود؟
شباهت روش‌های نازی‌ها و عثمانی‌ها در نسل‌کُشی را نمی‌توان نادیده گرفت. ایدئولوژی نخبگان فاشیستِ عثمانی و نازی، نژادمحور و مدافع تصفیه‌ی نژادی بود. هیتلر بارها تأکید کرد که نژاد مهم‌ترین متغیّرِ مستقل در تاریخ است و این که هر رهبر ملی‌گرای قوم‌محوری باید به آن توجه کند تا شاهد موفقیت را در آغوش کشد. به نظر او، هرگاه نژاد به خطر بیفتد، برای حفظ آن می‌توان قانون را نقض کرد.
ایران فانوس، 23.04.2016
نامه سرگشاده به نمایندگان پارلمان آلمان

ما ضمن احترام به مبارزات صلح دوستانه و دموکراتیک شما در داخل و خارج از آلمان، انتظار داریم تا با عدم شرکت در نمایشات فریب فرقه مجاهدین در ژوئن امسال، با اهداف دموکراسی خواهی و صلح طبانه مردم ایران همراه باشید. به امید جهانی عاری از جنگ و تروریسم. موفق باشید.

مجید روحی، ایران اینترلینک، 23.04.2016
حاج مسعود رجوی، کی شود دریا ز پوز سگ نجس
حال حاج مسعود رجوی و سران فرقه رجوی هر چقدر که می خواهند همچون سگ استخوان خورده و زوزه بکشند و اطلاعیه بدهند و سوزش نامه صادر کنند. به حاج مسعود رجوی و سران فرقه رجوی میگویم که دریا به پوزه سگ نجس نمی شود. هر چه میتوانند بیشتر سوزشتان را به نمایش بگذارید چون من و بقیه جداشده ها از سوزش و زوزه های شما خوب می فهمیم که ولو در حد کوچک توانسته ایم چهره کثیف و جنایتکار شما را افشا کنیم.
میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، 21.04.2016
اردیبهشت ماه 1361، زمانی برای شکست، زمانی برای سکوت
چقدر تلخ و آزار دهنده است که می بایست این خطوط را بنویسم  که نسل ما تا کجا به خطا و اشتباه ، اعتماد خود را  نثار گندم نمایان جو فروشی کرد که پیش از این آبروی خود در چهارراه حوادث ایران  به یکجا فروخته بودند.
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 20.04.2016
زمانی که اروپا خواب بود
در جای دیگر اما وقتی خطر تروریسم افزایش یافت و اهدافش متوجه کشورهای غرب گردید، آمریکا پس از 15 سال صبر و تحمل، در صدد است پرونده تروریستها و حامیانش را که در عملیات بزرگ 11 سپتامبر دست داشته اند رارو کند که اگر چنین شود، پای عربستان به عنوان یکی از حامیان مالی و سیاسی و ایدئولوژیک تروریستها به میان کشیده شود، بسیاری از تروریستها حساب کار دست شان خواهد آمد.
فریاد آزادی، 20.04.2016
نامه سرگشاده 72 نفر از اعضای سابق مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی به رییس کمیساریای عالی پناهندگان
آقای مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق مدتی پیش در یک پیام صوتی تلویزیونی که در رسانه های رسمی این سازمان پخش و منتشر شد، به اعضای تشکیلات خودش دستور داد که همه اعضای جدا شده را حذف فیزیکی کنند.
مسعود خدابنده، ایران اینترلینک، 20.04.2016
معامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین می کند که اعضای مجاهدین خلق همچنان تروریست باقی بمانند
در این صورت، اگر ما کنار ایستاده و اجازه دهیم که داعش، همانند مجاهدین خلق، شرایط خود را دیکته کند که چگونه باید با جداشدگان برخورد کرد، و هیچ کوششی برای خروج ایمن آنان انجام ندهیم، اگر نتوانیم به کسانی که میخواهند خود را رها کنند دست یاری دهیم، در این حالت ما خودمان بهتر از تروریست ها نیستیم.
کریم غلامی، ایران فانوس، 18.04.2016
هرزنامه یا وبسایت سیاسی(نگاهی به وبسایتهای مجاهدین و محتوای مطالب آن

هر فردی بخواهد با سیاست های مسعود رجوی مخالفت بکند با زندانی شدن و شکنجه و یا حتی مرگ روبرو می شود و همه بایستی بدون هیچ گونه مخالفت و درنگ، دستورات مسعود رجوی را اجرا بکند، در نتیجه از نظر مجاهدین انتقاد کردن و بحث کردن و مخالفت با سیاست های رهبران کشور، سگ دعوا به حساب می آید.

استکهلمیان، 18.04.2016
حمید بالی، نماینده ایرانی تبار جوان در پارلمان سوئد و تجربه اش از سازمان مجاهدین خلق
 
کریم غلامی، ایران فانوس، 16.04.2016
گزارشی از آخرین وضعیت پناهندگان در اروپا
بسیاری از مردم کشور آلمان از جانب هجوم مهاجرین به اروپا احساس نا امنی می کنند و نگران رشد جرائم و تروریسم هستند. اما در یک نگاه واقع گرایانه این احساس چندان پایه و اساس ندارد. هر چند که هجوم مهاجرین به اروپا جای نگرانی های خود را دارد.
مجید روحی، ایران اینترلینک، 16.04.2016
حاج مسعود رجوی، سناریوی به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما در راستای سرنگونی اخوندهای دجال بود؟
حاج مسعود رجوی یاسر اکبری نسب از اعضای ناراضی و مخالف تشکیلات فرقه ات بود  و  همیشه با اصرار می خواست از فرقه ات جدا شود . مرتضی پدرش هم خوب می دانست.
مجید روحی،ایران اینترلینک،13.04.2016
حاج مسعود رجوی سناریو 19 فروردین سال نود به قتل رساندن اعضای ناراضی فرقه ات بود؟
روزی که فاجعه ای باور نکردنی در اسارتگاه اشرف رخ داد  گوشت و پوست و استخوان در برابر باتوم و گلوله و چرخهای خودروهای نظامی روزی که سی و پنج نفر از اعضای فرقه رجوی که اغلب آنها را می شناختم 
عبدالکریم ابراهیمی،ایران فانوس،11.04.2016
دروغهای شاخدار رجوی و افاضات بی محتوا
خانم و آقاى رجوى ديگر بس كنيد و از بالاى شاخه درخت كه اصطلاح و ابداع خود شماست پائين آمده و واقعيات را درك و به آن تن بدهيد . مدت سى سال دروغ و ريا و دادن وعده و گفته هايى كه هيچوقت به واقعيت نپيوستند و يا با بر پا كردن به اصطلاح ارتش آزاديبخش كه چه ألقاب رنگارنگى به آن داد
علی جهانی،وبلاگ آیینه،11.04.2016
مسبب اصلی حمله تروریستی 19 فروردین چه کسی بود؟
بله این چنین بود که رجوی مسبب اصلی فاجعه کشته شدن نیروها در نوزده فروردین سال نود بود و این اولین و آخرین اشتباه رجوی نبوده نیست که باعث کشته شدن نیروهای سازمان می گردد و اصلا رجوی این عمل را اشتباه نمی داند و از آن استقبال می کند و خوشحال می شود که چنین وقایعه ای تکرار شود
پیوند رهایی، 08.04.2016
سوزش رجوی از دیدار جداشدگان با یک لابی سابق فرقه
فرقۀ رجوی از دیدار اخبر ما گروهی از جدا شدگان در پاریس با آقای علی المرعبی از شخصیتهای ناسیونالیست عرب لبنانی که قبلا از لابیهای فرقه بود و مدتی است خود و گروهی از دوستانش از رفتارهای ضد دموکراتیک و تحقیر آمیز سران فرقه با آنان زده شده و به همکاری و روابطشان با فرقه پایان داده اند؛ به خشم آمده و همانند جعل بیانیه و مقاله و حتی مصاحبه به اسم شخصیتها
میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، 08.04.2016
مریم رجوی و بیان استیصال به زبان ساده مادری
راست اش اول کمی شک و تردید کردم ولی بعد از چند بار شنیدن مطمئن شدم او برای اولین بار در ملا عام اعلام می کرد زمان سقوط رژیم و به قدرت رسیدن اش در تهران در دست مجاهدین نیست. از این جمله کوتاه خیلی برداشت ها میتوان کرد
کریم غلامی، ایران فانوس، 06.04.2016
حملات تروریستی بلژیک و عواقب ناشی از آن

یک واقعیت بسیار واضح وجود دارد که عملیات تروریستی در داخل خاک اروپا، نیاز به یک پشتیبانی قوی لجستیک دارد. این موضوع به این معنی است که در پشت هر حمله تروریستی، تعداد بسیاری دیگر از تروریست ها باقی هستند. در نتیجه باید منتظر عملیات های تروریستی بیشتر و گسترده تری در اروپا باشیم.

مجید روحی، ایران اینترلینک، 06.04.2016
حاج مسعود رجوی، رهبر بازنشسته و بریده و در حاشیه نداریم
از جمله مرزهای سرخ تشکیلاتی- ایدئولوژیک فرقه رجوی و نداشتن تاریخ مصرف و انقضای آن است، یعنی مجاهد بازنشسته و در حاشیه نداریم، ولی حاج مسعود رجوی به عنوان رهبرعقیدتی از این قاعده مستثنی است، در حالت خواب و بیداری، نهان و آشکار، زیر و رو، بالا و پائین خلاصه هر وضعیت و موقعیتی باشد، عبور از مرز سرخ شامل حالش نمی شود
انجمن نجات، 04.04.2016
تاریخ را بی خیال باش، شما عملاً به رجوی سجده می کنید

موجب انقلاب مریم ، شما همه ی اینها را سه طلاقه کرده اید واختیار دوست داشتن وبیاد آنها بودن را ازخود سلب کرده وحتی حرام دانسته اید!

آیا با این نوشته شما به دنیای تئوریک رجوی کفر نمی ورزید؟؟ !!

کاوه مدنی، روزنامه شرق، 04.04.2016
ما جزئی از طبیعت هستیم نه رییس یا فرمانده آن
ما تا زمانی که فکر می‌کنیم با ساختن سازه و با استفاده از تکنولوژی و راه‌حل‌های مهندسی، می‌توانیم کنترل طبیعت را در دست بگیریم و طبیعت را برده خودمان بکنیم و آن را به سلطه دربیاوریم در مسیر اشتباه هستیم. تجربه ثابت کرده است که ما باید با طبیعت سازگاری داشته باشیم و خودمان را جزئی از طبیعت و نه رئیس و فرمانده آن ببینیم؛ باید متوجه بشویم که ما جزئی از آن هستیم 
عصر ایران، 03.04.2016
لغو سفر اتریش تصمیم درستی بود
نماینده مردم قم در مجلس نهم با اشاره به بی‌توجهی دولت اتریش به درخواست تیم حفاظتی رییس‌جمهور مبنی بر لغو مجوز راهپیمایی گروهک تروریستی منافقین در جریان سفر دکتر روحانی به این کشور گفت: بنده قبل از سفر در جریان مسائل بودم.
پیوند رهایی، 03.04.2016
نامه گروهی از جداشدگان مجاهدین در اروپا به کمیساریای آلبانی در اعتراض به قطع حقوق جداشدگان
لازم به یادآوری است که رهبری این سازمان در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا نیز دست به چنین تحریکات و توطئه ها و تلاشهایی برای تأثیرگذاری بر ارگانهای مهاجرت و پناهندگی این کشورها علیه جداشدگان فعال زده است که به جز موارد انگشت شماری در تمام آن کشورها با بی توجهی و در برخی موارد هم حتی مانند فرانسه طی اظهارات سخنگوی وزارت خارجه اش و حمایتهای 
ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، 02.04.2016
جست و خیز میمون وار در پوش شورا
شخصآ مخالف هر گونه جنگ و خونریزی هستم و برای همین هم استراتژی مجاهدین را قبول ندارم، اما نمی توان کشوری را که اکثر همسایه های مرزی اش تا دندان مسلح هستند و تاب آنرا هم ندارند که کشور پهناوری مثل یران را در قدرت ببینند وادار کرد به اینکه از خرید سلاح دست بردارد تا هر کسی هر کاری که خواست بتواند با او انجام دهد، این منطقی نیست هنگامی که کشور کوچکی مثل آذربایجان باکو که در شمال ایران قرار دارد 
محمدحسین سبحانی، ایران قلم، 02.04.2016
نجات یافتگان در آلبانی را دریابید
به نظر نگارنده مماشات و عدم جدی گرفتن توان و پتانسیل فرقه مجاهدین در بازسازی خود در آینده منجر به این خواهد شد که این فرقه توان خشونت طلبانه و تروریستی خود را بازسازی کند و در این شرایط یک خطر بسیاری جدی برای کشورهای اروپایی ، بویژه کشور آلبانی خواهد بود.
احسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، 01.04.2016
تحصن آقای احسان بیدی در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی
مجید روحی، ایران اینترلینک، 01.04.2016
روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که کوه ها بجنبند قرارگاه اشرف نمی جنبد؟ خب نشد کوه ها نجبیدن درب قرارگاه اشرف رو تخته کردن و حاج مسعود رجوی رو جنبوندن فرار کرد تو سوراخ موش.
علی جهانی، ایران قلم، وبلاگ آیینه، 31.03.2016
نگاهی به حمله تروریستی در بلژیک
در این رابطه می خواستم به فعالیت فرقه تروریستی رجوی در اروپاه اشاره کنم این گروه فرقه گرا که مقر اصلی اش در پاریس هست به ظاهر خودش را یک گروه دمکراتیک وانمود می کند ولی در عمل تروریست های بلقوه هستند که اگر روزی به تروریستهای  بلفعل تبدیل شوند بسیار خطر ناکتر از گروه تروریستی داعش هستند این گروه فرقه گرا در عراق تحت عنوان عشایر انقلابی از گروه تروریستی داعش حمایت می کند
غفور فتاحیان، پیوند رهایی، 31.03.2016
رجوی و نیرنگ و فریب همه ساله سرنگونی
در همین هنگام رجوی از خسرو اهل کرمانشاه که یکی از معترضین به سیاست های کثیف رجوی بود و مدتی را هم در زندان او در اشرف گذارنده بود سؤال کرد که خسرو نظر تو در رابطه با سرنگونی چیست؟ آیا امسال سال سرنگونی است یا نه؟ خسرو هم با همان لهجه کرمانشاهیش گفت: والله فکر کنم که سرنگونی سال ۱۴۰۰ باشد!!
مهدی خوشحال، ایران فانوس، 30.03.2016
نگاهی به تروریسم در اروپا
مجید روحی، ایران اینترلینک، 30.03.2016
حاج مسعود رجوی بازدارنده آزادی انسانها(ماجرای خودسوزی فرمان شفابین
صحنه دردناکی بود . من توی این چند سال عمرم تا به این لحظه  نفری را ندیده بودم خودسوزی کند . وقتی فرمان شفابین را دیدم با آتش در سالن غذا خوری می دود و به حاج مسعود رجوی و فرقه اش فحش میداد دنیا روی سرم خراب شد
عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 28.03.2016
خاطره ای تلخ و فراموش نشدنی
بعلت فشار كارهاى سنگين و طاقت فرساى فيزيكى، دچار زانو درد و سائيدگى شديد كشك زانو شده و از سال ٧٤ به بعد اين مشكل مرا بشدت آزار ميداد، بطورى كه گاهى وقتها زانويم  قفل كرده و از شدت درد  دست خودم را گاز ميگرفتم،
فاطمه ارباب، ایران فانوس، 28.03.2016
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در بغداد
با توجه به اینکه یکی از بستگانمان که سالیان سال محصور ذهنی و جسمی  در تشکیلات سازمان mko در کمپ لیبرتی  ساکن است به اسم جواد عرب خواستار ملاقات حضوری و دیدار با وی در محل کیوسک نگهبانی کمپ مذکور هستیم
مجید روحی، ایران اینترلینک، 27.03.2016
خانم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن(س: سنگ پا
سین سرنگونی سالهای سال است که پای ثابت سفره هفت سین فرقه رجوی شده است و در واقع سین اصلی سفره فرقه رجوی می باشد. سینی که مریم رجوی سالهای سال است وعده تحقق آنرا می دهد و در حسرت آن بسر می برد و وعده سرنگونی را چاشنی اعمال خسونت بار خود نموده است
زمانه، 27.03.2016
تروریست ها در خانواده
به اعتقاد ریک کولسائت از دانشگاه گنت که تحلیلگر تروریسم است، الگوی این حملات از قوانین شناخته شده رادیکالیسم پیروی می‌کند: «شما به دلیل ارتباطات درون گروهی، علاقه‌مندی و هواداری یا روابط دوستانه، تندرو می‌شوید
کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، 26.03.2016
پدیده تروریست و راه اشتباه جهان
اجازه شنیده شدن تروریستهای پیشیمان و بازگشته بجای زندانی کردن آنها ( از عجایب اروپا این است که تروریستها بسادگی در خیابانها تبلیغ میکنند و به سادگی از کشور به مقصد ترکیه و نهایت سوریه و جنگ حرکت میکنند اما موقع پشیمانی و بازگشت به کشور زندانی شده و اجازه حرف زدن ندارند )
بی بی سی، 26.03.2016
داعش در اروپا، مسابقه تا مرگ
او، مثل خیلی از کسانی که به داعش پیوسته‌اند، به خاطر جرایم کوچک به زندان افتاده بود و در آنجا به اسلام گرویده بود و از زندگی در فرانسه سرخورده شده بود.
سکینه عوض زاده، ایران فانوس، 24.03.2016
درخواست فوری دیدار با بستگانمان در کمپ لیبرتی بمناسبت عیدملی نوروز ایرانیان
همانطوریکه ادیان و مذاهب  و ملل دیگر در جای جای  دنیا  روز های خاصی را به عید و روز ملی برای برگزاری جشن نامگذاری  و از دیرباز از پیدایش اقوام انسانی مرسوم می باشد ما ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده  و روز اول فروردین سال خورشیدی برابر با 20 ماه مارس میلادی همه ساله جشن های ملی عید باستانی نوروز   بپاس بزرگداشت
کریم غلامی، ایران فانوس، 22.03.2016
تبریک سال نو

رهبران مجاهدین در یک خیانت بزرگ نسبت به مردم ایران، ایران را رو در روی جهان قرار دادند که باعث آن تحریم هایی بود که فشار این تحریم ها بر دوش مردم ایران بود. اما این داستان نیز به سر آمد و تحریم ها برداشته شد و روسیاهی برای مسعود رجوی باقی ماند.

ایران فانوس، 22.03.2016
در محکومیت انفجارهای افسارگسیخته در بروکسل
وقتی رهبران اروپا و پارلمان اروپا واقع در بروکسل، از رهبران یکی از تروریستها از پاریس، دعوت به عمل می آورد و به سخنرانی تکراری و چندش آورش گوش می کنند، تروریستی که جز ترور و جاسوسی و باجگیری، تجربه دیگری ندارد، در واقع پارلمان اروپا در بروکسل از تروریسم و ناز و نوازش کردنش چه می خواهد و به چه دستاوردی می اندیشد؟
کریم غلامی، ایران فانوس، 22.03.2016
از اردوگاه اشرف تا ارردوگاه پناهندگی(قسمت سی ام
تا قبل از سال 2003 یعنی اسفند 1381 بالای نود درصد اعضای مجاهدین اعتماد کورکورانه نسبت به حرفها و قولهایی که مسعود رجوی به آنها داده بود، داشتند و می توان گفت که در سحر و جادوی مجاهدین در خواب و غفلت بودند. کمتر کسی به موضوعی اعتراض می کرد و یا در رابطه با درستی و غلط بودن آن سئوال می پرسید.
ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، 22.03.2016
پیام بی رمق نوروزی مریم رجوی
مریم رجوی امسال بر عکس سالهای قبل پیام نوروزی بی رمفی را ارسال کرد که آدمی را به فکر فرو می برد، پیام بر عکس سالهای قبل بسیار کوتاه و بی معنی بود و در متن پیام هم انگیزه ای احساس نمی شد درست مثل اینکه کسی با چماق بالای سرش ایستاده و او را مجبور به نوشتن کرده باشد، 
ایران فانوس، 20.03.2016
نوروز فرارسید

در خلقت این جهان، برای انسان زمینی هیچ مانع و رادعی وجود ندارد؛ هیچ عیب و ایراد و کمبودی وجود ندارد و لحاظ نشده است،  موانع و کمبود، تنها در اذهان ماست که عمل می کند